Serc

Ontstaan Almere/Flevoland

Ontstaan Almere/Flevoland

Ontstaan van Almere/Flevoland

De geschiedenis van Flevoland begint al vroeg.

Romeinen (van ongeveer 50 tot 450)

In de Romeinse tijd lag er een groot meer. 

De Romeinen noemden het Flevum of het "Flevomeer". 

Het had geen verbinding met de Noordzee.

Vroege Middeleeuwen (van ongeveer 450 tot 1050)

In de periode 500-800 na Chr. lag er een meer ongeveer

Almare ca 1000 na Chr. net zo groot als nu het IJsselmeer. 

Men noemde het Aelmere, Almare of "Almere". (het grote meer)

Het stond via enkele geulen in verbinding met de Waddenzee.

Na 800 waren er veel vloedgolven in Nederland. 

Het land was niet bestand tegen al dat water.

Late Middeleeuwen (van ongeveer 1050 tot 1500)

De IJssel en de Overijsselse Vecht kwamen uit in het "Almere" 

Het waren zoetwater rivieren. 

Door alle vloedgolven werd het zoetwater Almere steeds groter en groter.

Zuiderzee ca 1600 Dus kwam er een grote open verbinding met de noordzee.

Nieuwe Tijd (van ongeveer 1500 tot 1920)

Je kon toen niet meer spreken van een "meer". 

En door die verbinding met de noordzee werd het water steeds zouter.

Na 1600 spreken ze dus van "Zuiderzee", alhoewel er in 1340 voor het eerst sprake was van de 'Sudersee'

Wieringen, Marken, Schokland en Urk waren toen nog eilanden. 

Hendric Stevin, waterbouwkundig ingenieur kwam in 1667 met het idee om de Zuiderzee te temmen. 

Hij wilde een dijk leggen van de kop van Noord-Holland langs de waddeneilanden naar de Groninger zeedijken.

Daarmee was Stevin zijn tijd ver vooruit.

Dr. Ir. Cornelis Lely (1854 tot 1929)

Dr.ir. C. Lely Cornelis Lely had in 1891 een plan om de Zuiderzee weer af te sluiten van de Noordzee en polders te maken.

In 1920 is men begonnen met zijn plan.

Eerst werd er de Amsteldiepdijk aangelegd van Noord-Holland naar het eiland Wieringen.

De Wieringermeerpolder viel in 1930 droog. 

Daarna ging men door met de dijk naar Friesland.

Een dertig kilometer lange dijk moest in volle zee worden aangelegd.

Golven en stroming wisten het werk flink te bemoeilijken. 

Dit werd de Afsluitdijk deze was op 23 mei 1932 klaar.