Serc

Onderwijs en opleiding in Almere

Almere heeft vele scholen. Hier treft u een overzicht van alle scholen in Almere.

Basisonderwijs in Almere

In Almere heeft u een ruime keus aan basisscholen. 

Openbare scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen. Bijzondere scholen geven les vanuit een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing. Zo zijn er bijvoorbeeld rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische, hindoeïstische en vrije-scholen. Er zijn ook scholen die lesgeven vanuit een bepaalde onderwijstheorie. Bijvoorbeeld Montessori, Dalton of Jenaplan.

Almere heeft ook brede scholen. Dat zijn scholen die het onderwijs combineren met kinderopvang, zorg, welzijn, sport en cultuur.

 

Bijzonder onderwijs in Almere

Er zijn diverse vormen van speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs, zoals een mytylschool, een blindeninstituut of een dovenschool. ZMLK-onderwijs is bijvoorbeeld een onderwijsbegeleidingsdienst die zich specifiek richt op leerlingen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking.

Voortgezet onderwijs

Almere heeft verschillende scholengemeenschappen. Deze bieden onderwijs aan op vmbo- havo- en vwo-niveau. 

Ieder stadsdeel in Almere heeft minimaal één scholengemeenschap.

 

Hoger onderwijs in Almere

Voor het aantrekken van jongeren en studenten is de aanwezigheid van hoger en/of wetenschappelijk onderwijs cruciaal.

Het hoger onderwijs in Almere heeft op dit moment ongeveer 1300 studenten. Het streven is om deze aantallen de komende jaren flink te laten groeien.