Serc

Almere Oosterwold (in ontwikkeling)

Almere Oosterwold

Oosterwold: Land-Goed voor initiatieven.

Almere Oosterwold wordt een uniek groen woon- en werkgebied waarvan burgen en ondernemers in hoge mate zelf kunnen bepalen hoe het eruit komt te zien. Dat staat in de ontwikkelstrategie Oosterwold. De ontwikkelstrategie is geen gedetailleerd uitbreidingsplan zoals dat in de Nederlandse stedenbouw gebruikelijk is, maar een eenvoudig raamwerk en een set van spelregels waarbinnen nog bijna alles mogelijk is. Voor Oosterwold nemen we de onzekerheid van de toekomst als uitgangspunt. Oosterwold koestert het onverwachte en biedt principieel ruimte aan de wensen en de creativiteit van burgers en andere initiatiefnemers. Vooral wordt alleen het hoognodige vastgesteld, met een set van spelregels die het algemeen belang garanderen en een ongekende vrijheid biedt aan iedereen die Oosterwold wil mee-ontwikkelen.

De ambities van Oosterwold:

Het gebied waar Oosterwold zal groeien, is nu hoofdzakelijk in agrarisch gebruik. Het ligt aan de 'rustige' kan van Almere, verbonden met de open ruimte van de polder en grenzend aan het Gooi en de Veluwezoom. Hier past, aldus de ontikkelstrategie, een ontspannen menging van wonen, werken en groen. Oosterwold kan in de toekomst overeenkomsten vertonen met gevarieerde oude landschappen als 'Gooi, de Achterhoek en de Friese Wouden.